top of page

Personvernerklæring,
Kongosc Bar og Restaurant AS

Denne personvernerklæringen forteller deg om hvordan Kongosc Bar og Restaurant AS (organisasjonsnr. 928 508 226, heretter beskrevet som ‘Agave Restaurant’) bruker dine personopplysninger på agavebergen.no og agavebergen.com.

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (Personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18-1).

​Webredaktøren har det daglige ansvaret for Agave Restaurant sine behandlinger av personopplysninger på agavebergen.no og agavebergen.com, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Nettsidens databehandler, Alexander Sørestrand Ohm er leverandør for utvikling, design og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Agave Restaurant og nettsidens databehandler som har tilgang til opplysningene som samles inn.


Nettstatistikk

Agave Restaurant samler inn avidentifiserte opplysninger om sine besøkende på agaverestaurant.no og agaverestaurant.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere/plattformer som benyttes og hvilket språk din enhet er konfigurert med.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøy levert av Google LLC (eks. Google Analytics), Facebook Inc (Facebook Pixel), Visitor Analytics GmbH (visitor-analytics.io) og Wix.com Inc, på vår nettside. Informasjon fra disse verktøyene utleveres ikke videre fra Agave Restaurant eller databehandler til andre aktører eller tredjeparter.

Informasjonen som samles inn av Google LLC, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Agave Restaurant har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier, inklusiv Facebook. Facebook Pixel er et script som forbedrer samspillet mellom Facebook og agaverestaurant.no og agaverestaurant.com ved å måle trafikk på tvers av Facebook sin plattform og våre nettsider. Vi bruker dataene som samles inn av Facebook Pixel til å levere spesialtilpasset innhold til de som har besøkt våre nettsider, og til markedsføring levert av Facebook. Mottatte opplysninger er underlagt Facebooks retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster inn en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Slik administrerer du informasjonskapsler (allaboutcookies.org)​

Kontaktskjema
På noen av våre nettsider kan du be oss om å ta kontakt med deg. Når du bruker kontaktskjema vil vi kun benytte den informasjonen du gir fra deg, til å ta kontakt med deg. Det foreligger ingen rutiner for regelmessig sletting av denne informasjonen.

Sosiale medier
Vi har sosiale medier-kontoer på flere plattformer, f.eks. Facebook og Instagram. Vi legger ut bilder av våre gjester, men aldri uten aktivt muntlig samtykke eller eventuelt et skriftlig samtykke.

Det kan hende at du er synlig i bakgrunnen i ett av våre situasjonsbilder hvor du ikke er motivet. Slike bilder kan publiseres og brukes i markedsføring uten ditt samtykke. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli fjernet fra et bilde.

Vi bruker chat-tjenester, f.eks. Facebook Messenger, i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Daglig leder og ansatte i Agave Restaurant har tilgang til vår innboks og er ansvarlige for å slette meldinger som ikke lenger er aktuell, og minst hvert år gå gjennom å slette innhold i vår felles innboks.

E-post og telefon
Agave Restaurant benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Agave Restaurant sine medarbeidere benytter i tillegg e-post og SMS i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-post dialoger. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført og i enkelte tilfeller automatisk videresendes til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes per SMS.

Vi gjør deg oppmerksom på at noen e-post tjenester ikke støtter kryptert transportering. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post med mindre din e-postleverandør støtter kryptering med TLS/SSL eller lignende. Vi bruker kryptering i all vår e-post kommunikasjon.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres av vår operatør for mobiltelefoni. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av vårt telefonsystem.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte
Agave Restaurant behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8-1, § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid.

Denne informasjonen lagres som en del av vårt økonomisystem på en felles server, som kun er tilgjengelig for daglig leder og regnskapsfører for Agave Restaurant.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger som navn, stilling, arbeidsområde og bilde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider og på sosiale medier mot et samtykke fra hver enkelt ansatt i virksomheten.


Dine rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter Personopplysningslovens § 18-1. Agave Restaurant har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler om personvern. De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger de ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kongosc Bar og Restaurant AS
Nye Sandviksveien 52

5032 BERGEN

 

Daglig leder:
Navn: Anna Kristin Håland
E-post: anna@agavebergen.no

 

Webredaktør/leverandør:
Navn: Alexander Sørestrand Ohm
E-post: alexanderohmi@gmail.com
Mobil: +47 981 82 199

Versjonslogg
​10.01.2023: Første utgave.

bottom of page